• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี เข้าส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน และด้านความปลอดภัยฯ แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ หินใหญ่ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน และด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบ กลุ่มสัมมาชีพสไบมอญ ณ หมู่บ้านสินธร หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิกที่เข้ารับการส่งเสริมความรู้ จำนวน 20 คน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการส่งเสริมความรู้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม