• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.บึงกาฬ ตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิตยา  โพธิ์สุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ และนายธีระศักดิ์ วงค์กระต่าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ออกพื้นที่ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ณ บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับส่งจดหมาย วัสดุ พัสดุ และวัตถุต่างๆ จำนวน 3 สาขา คือ  1) สาขาอำเภอเมืองบึงกาฬ มีลูกจ้างทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 3 คน พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ดังนี้  - นายจ้างไม่จัดทำข้อบังคับการทำงานเก็บไว้ ณ สำนักงานสาขา   - นายจ้างไม่จัดทำทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง   - นายจ้างไม่ประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบ  2) สาขาอำเภอโซ่พิสัย มีลูกจ้างทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คือ นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีแต่มิได้ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ  3) สาขาอำเภอศรีวิไล มีลูกจ้างทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คือ นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีแต่มิได้ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบ พนักงานตรวจแรงงานจึงได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบและบันทึกคำให้การนายจ้างไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม