• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอรสา ทิพย์ศรีบุตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ในการอบรมช่วงเช้ารับฟังความรู้เกี่ยวกับการใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ในการทำงานและในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ในการทำงานบนที่สูง


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม