• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "เพี่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 23"


วันที่ 29 มีนาคม 2563 นางสุจิตรา ยาแสง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "เพี่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 23" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมในการเรียนหรือห้องเรียนที่ปลอดภัย โดยชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายความปลอดภัย safety thailandวางรากฐานของกำลังแรงงานในอนาคต สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม รณรงค์ความปลอดภัยสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของคนในชาติ  ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ดำเนินการต่อยอดกิจกรรมโดยเชิญชวนสถานศึกษานำระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ของกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและระบบที่ยั่งยืน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม