• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.หนองคาย ร่วมให้ข้อมูลด้านยาเสพติด แก่สำนักงบประมาณฯ และสำนัก ป.ป.ส.


วันที่ มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์และผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในห้วง ปี 2561-2563 แก่สำนักงบประมาณ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 เพื่อจัดวางกรอบแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในระยะก่อนการจัดสรรงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม