สสค.พิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ


วันที่ 5 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. นายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Model การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบฯ) และมอบหมายนางฉวีวรรณ พาเขียว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานและภารกิจตาม Model การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 2 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มประดิษฐ์จากไม้ไผ่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางรายได้และคุณภาพชีวิต


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม