• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.มหาสารคาม ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์แรงงานในจังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายสุเทพ อู่อ้น) ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน สถานการณ์แรงงานในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นพ. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย  เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย  ทั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แนวโน้มการเลิกจ้างในกิจการจำหน่ายรถยนต์ หรือในสปก.ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และนำเสนอมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงข้อมูลด้านแรงงานแก่คณะกรรมาธิการฯ ด้วย


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม