• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน รุ่นที่ 1


วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน รุ่นที่ 1 ณ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงภาวะวิกฤตในปัจจุบัน โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยนางสาวพรรณี รวมทรัพย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เพื่อให้แรงงานสูงอายุมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีในระหว่างการทำงาน มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการดำรงชีวิตหลังเกษียณ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยมีมีผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 35 คน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม