• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สุโขทัย ดำเนินการการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)


วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบ และโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสุโขทัย เป้าหมายจำนวน 50 คน ซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยการจัดหาน้ำยาทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยไว้ให้บริการสำหรับผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ และทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่สัมผัสบ่อยครั้งอย่างสม่ำเสมอ


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม