• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.เพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563  นายอัครินทร์  ธารีฉัตรไพศาล  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตถั่วกรอบแก้ว กลุ่มจักสานพลาสติกสมอพลือ กลุ่มเย็บผ้ารังดุมจากเศษผ้า โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 7 (ราชบุรี), โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี (คลินิคโรคจากการทำงาน), สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และ อบต.สมอพลือ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม อบต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม