• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา กำชับแรงงานพะเยาร่วมใจต้านภัยการแพร่ระบาดโควิด-19


วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สสค.พะเยา โดยนายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมให้ความรู้การป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและสถานบริการ และหารือแนวทางการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน โดยแจ้งแนวทางขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID -19 เช่นนายจ้างให้ความรู้แนะนำ/จัดหา สื่อและอุปกรณ์ป้องกัน เช่นสบู่ล้างมือ หน้ากาก เจลแอลกอฮอลล์ ให้กับลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง /พื้นที่ทำงานแออัดหรือมีลูกจ้างจำนวนมากให้มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าทำงาน /หากพบหรือสงสัยว่ามีความเสี่ยงให้ปฏิบัติมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและแจ้งพนักงานตรวจแรงงานทราบ /กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วย ลาหยุดพักผ่อน หรือตามตกลงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการในจังหวัดพะเยา  ยังไม่มีการใช้มาตรการลดเวลาทำงาน ลดวันทำงาน หรือใช้มาตรา 75 หยุดกิจการชั่วคราว หรือเลิกจ้าง จากผลกระทบ COVID-19 สำหรับกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 2563 ที่ประชุมให้เน้นกิจกรรมด้านการปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “แรงงานพะเยาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ห่างไกลยาเสพติด ” ร่วมขบวนรณรงค์การป้องกันCOVID-19 สาธิตทำ/แจก/แข่งขัน ทำเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือและหน้ากากอนามัยฯลฯ โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ โรงยิมและสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม