• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.หนองคาย ร่วมติดตามผลการจ้างงานคนพิการ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองหนองคาย


วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบนางสาวอัจฉราภรณ์ คนมั่น นักวิชาการแรงงาน ร่วมติดตามผลการจ้างงานคนพิการ ติดตามการทำงานของคนพิการ และตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองหนองคาย จำนวน 4 แห่ง มีลูกจ้างคนพิการรวม 8 คน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2556 อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลและช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

 

มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม