• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พระนครศรีอยุธยา มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19


วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และดูแลความปลอดภัยสุขภาพของผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ โดยดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ดังนี้ 1. การบริการเจลล้างมือ สำหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ 2.บริการหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 3.จัดเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ฉีดยาฆ่าเชื้อที่สำนักงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ 4.จัดให้มีระบบสื่อสารทางเลือกกับผู้ที่ประสงค์จะมาติดต่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม