• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสคงบึงกาฬ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบึงกาฬ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  โดยมีแรงงานสูงอายุ จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ

โดยมีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ดังต่อไปนี้

   - ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในด้านส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานสูงอายุ

   - การออมเงินเพื่อวัยเกษียณตามแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ

   - การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

   - การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรจากผู้แทนยุวเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

   - การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในการทำงาน  สวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายแรงงาน

      และการจัดสวัสดิการที่ยืดหยุ่นในสถานประกอบกิจการ

ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม