• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสคงบึงกาฬ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขาบึงกาฬ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  โดยมีแรงงานสูงอายุ จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการ

โดยมีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้ดังต่อไปนี้

   - ภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในด้านส่งเสริมสวัสดิการแก่แรงงานสูงอายุ

   - การออมเงินเพื่อวัยเกษียณตามแนวทางกองทุนการออมแห่งชาติ

   - การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

   - การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรจากผู้แทนยุวเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

   - การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในการทำงาน  สวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายแรงงาน

      และการจัดสวัสดิการที่ยืดหยุ่นในสถานประกอบกิจการ

เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม