สสค.หนองคาย ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย


วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางมยุรา สุขนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ดำเนินการเรียกร้องสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1 ราย ในกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำและค่าชดเชยการเลิกจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนทำให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นเงิน จำนวน 10,315 บาท

 

มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม