• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสต.มหาสารคาม ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามและร่วมการถ่ายทำสารคดีสั้น ถนนปลอดภัยต้นแบบ รายการสถานีปลอดภัยช่อง 7 HD


วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางสาวพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคามและร่วมการถ่ายทำสารคดีสั้น ถนนปลอดภัยต้นแบบ รายการสถานีปลอดภัยช่อง 7 HD เพื่อนำเสนอตัวอย่างจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัยเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม