• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค บึงกาฬ ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวทักษพร วงศ์วีระขันธ์ นิติกรปฏิบัติการ และนายอนุกูล ภูดวงดอก นักวิชาการแรงงาน ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ได้รับผลกระทบตามประกาศ ฯในพื้นที่อ.เมืองบึงกาฬ ประเภทกิจการโรงแรม จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เดอะวัน บีเค จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 49 คน มีการปิดการให้บริการพื้นที่ในส่วนสระว่ายน้ำ ฟิสเนส และห้องประชุม

2.บริษัท เมธีปฏิภาณ จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 12 คน มีการปิดการให้บริการพื้นที่ในส่วนสระว่ายน้ำ ฟิสเนส และห้องประชุม

3. บริษัท บีเคเพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 25 คน

สถานประกอบกิจการทั้ง 3 แห่ง ได้รับผลกระทบจากประกาศฯ แต่ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน/ลูกจ้าง ใช้วิธีบริหารจัดการให้พนักงาน/ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ทำงานในส่วนที่ยังเปิดให้บริการห้องพัก โดยได้รับค่าจ้างตามปกติ ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงาน ได้ชี้แจงข้อกฎหมายของประกาศฯ จังหวัดบึงกาฬ และการปฏิบัติตามแนวทางของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งได้ สำรวจการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แก่ลูกจ้าง ได้แก่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สบู่ล้างมือ อ่างล้างมือ ในจุดทำงานของลูกจ้าง รวมถึงจุดบริการแก่ลูกค้า ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม