• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจราชการ สสค.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2


วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 (Progress Review) ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม และเวลา 15.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางเกศรา นพมาศ สค.นครพนม และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ/กิจกรรมหน่วยงานในจังหวัดนครพนม ณ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าทอลายขัด) บ้านหนองสังข์ ตาบลหนองสังข์ อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม