• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สกลนคร ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดและเป็นการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) ต่อเนื่อง


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดและเป็นการดำเนินกิจกรรมมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) ต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร  เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้  1. บริษัท โตโยต้าสกลนคร ยูสคาร์ จำกัด  สาขาสนามบิน ลูกจ้างตรวจสารเสพติด  จำนวน 83 คน ผลการไม่พบสารเสพติด 2. บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด สนง.ใหญ่ ลูกจ้างตรวจสารเสพติด จำนวน  47 คน  ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด               

พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม