• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พะเยา ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างการรับรู้เชิงป้องกัน (Prevention) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการ


         วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ได้​มอบหมา​ยให้ น.ส.สุวรรณา ปิงน้ำโท้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ผู้รับอนุญาตฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ใบอนุญาตเลขที่ ดพฝ.-ร 278ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ บริษัท คูโบต้าพะเยา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 545 หมู่ที่ 11 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรมการประชุมชี้แจงและซักซ้อมนายจ้าง ลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในเรื่องแผนป้องกันและอพยพหนีไฟ การค้นหาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฝึกภาคปฏิบัติโดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุอัคคีภัย ลดความสูญเสีย และเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ พ.ศ. 2555 ที่กำหนดให้นายจ้างฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนและอพยพออกมาได้ภายใน 5 นาที


พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม