• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ ร่วมดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และหารือข้อกฎหมาย


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายคณิต ภากรมณี นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวประพาภรณ์ ภิรมกิจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ โดยมีการร่วมหารือกับ นายวิชิต อินทรเจริญ จัดหางานจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และหารือข้อกฎหมายร่วมกัน กรณีลูกจ้างคนไทยไปเก็บผลไม้ป่า ที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งทางลูกจ้างมีความประสงค์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ


พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม