• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสิธรา จันทร์หอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการ สมาชิกหอการค้า และส่วนราชการในจังหวัด ประมาณ 40 คน ซึ่งในวาระข่าวสารทางราชการ สสค.นนทบุรีได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) กฎกระทรวงฯ การตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ. ศ. 2563
2) ประชาสัมพันธ์สื่อInfographic การสอบสวนอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ผ่าน QR code 3) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 12 พ.ย2563 จัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน

 

พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม