• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.สุโขทัย จัดการประชุม คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย โดยนางระพีพรรณ รัตนบริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการถมดินบริเวณพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม