• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พิษณุโลก ตรวจแรงงานเด็กร้าน KFC


     9 พ.ย.63 เวลา 10.00 น.  ว่าที่พันตรี ยุทธการ โกษากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ตรวจการใช้แรงงานเด็กร้าน KFC (บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท็อปแลนด์พลาซ่า ลูกจ้างเด็ก 2 คน  NU พลาซ่า ลูกจ้างเด็ก 3 คน และเทสโก้โลตัสเอ็กตร้าท่าทอง ลูกจ้างเด็ก 8 คน จากการตรวจพบว่า ลักษณะงาน และสภาพการจ้างงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้รับค่าจ้างวันละ 320 บาท ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดพิษณุโลก สภาพการทำงานของแรงงานเด็กไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการทำงาน เช่น ไม่พบการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของแหลมของมีคม 

     อนึ่ง แรงงานเด็กทั้งหมดเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ซึ่งเป็นระบบทวิภาคี คือ การเรียนในชั้นเรียน 1 ปีครึ่ง และทำงานในสถานประกอบกิจการ 1 ปีครึ่ง กับการทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง)


มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม