ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e-bidding และประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e-bidding  และประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e-bidding 

Attachments:
Download this file (2522.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e-bidding และประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยอาชีวอนามันย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน e]1260 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน