ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Attachments:
Download this file (20191218092158801.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวด[ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์]671 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน