ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2563 e-bidding


ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2563 e-bidding

Attachments:
Download this file (200108093347.PDF)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2563 e-bidding[ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2563 e-bidding]234 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน