ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (e-Service) ด้วยวิธี E-bidding


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (e-Service) ด้วยวิธี E-bidding

Attachments:
Download this file (20200410122454527.pdf)ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (e-Se[ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (e-Service) ด้วยวิธี E-bidding]1349 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน