ประกาศกรมฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


Attachments:
Download this file (200416164809.PDF)ประกาศกรมฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง '[ประกาศกรมฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ']4644 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน