ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก.ฯ ยอดเยี่ยมปี 63 e-bidding


ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก.ฯ ยอดเยี่ยมปี 63 e-bidding

Attachments:
Download this file (20200615154625428.pdf)ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก.ฯ ยอดเยี่ยมปี 63 e-biddin[ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก.ฯ ยอดเยี่ยมปี 63 e-bidding]957 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line