ประกาศกรมฯ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดงานด้านแรงงานประจำปี 2563


Attachments:
Download this file (200806155610.PDF)ประกาศกรมฯ เรื่อง จัดจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ[ประกาศกรมฯ เรื่อง จัดจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ]8429 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน