ประกาศกรมฯ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)


ประกาศกรมฯ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

Attachments:
Download this file (201020094507.PDF)201020094507.PDF[ ]2301 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน