ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ


ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ

Attachments:
Download this file (20220202112257054.pdf)ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ฯ[ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ]535 kB
Download this file (20220202112451919.pdf)ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแร[ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโคงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลฯ]68 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน