ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลและระบบวิเคราะห์สวัสดิภาพแรงงานโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์


ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านคุ้มครองแรงงานในรูปแบบดิจิทัลและระบบวิเคราะห์สวัสดิภาพแรงงานโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

Attachments:
Download this file (20220215091901919.pdf)ประกาศประกวดราคาฯ[ประกาศประกวดราคาฯ]71 kB
Download this file (20220215091930083.pdf)เอกสารประกวดราคา[ ]536 kB
Download this file (20220215092013775.pdf)ร่างขอบเขตงาน TOR[ ]2079 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน