ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230109161221149.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดน[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]111 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน