ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ 9702 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20211109092045741.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ 9702[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญ จัดซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฐ 9702 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]44 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line