ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20211119091830096.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพา[ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]42 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line