ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20211126140219895.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาถ่ายเอกสารการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]54 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line