ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


..

Attachments:
Download this file (20220608160504091.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมา[ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]216 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน