ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม(ผ้าหมึก) เจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม(ผ้าหมึก) เจาะจง

Attachments:
Download this file (20220727113255739.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม(ผ้าหมึก) เจาะจง[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอม(ผ้าหมึก) เจาะจง]84 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน