ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นป้ายตาราคะแนนในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มตรองแรงงาน พ.ศ.2541 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20220826095933230.pdf)ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นป้ายตาราคะแนนในการเลือกตั้[ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นป้ายตาราคะแนนในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้มตรองแรงงาน พ.ศ.2541 และสาระสำคัญโดย วิธีเฉพาะเจาะจง]178 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน