ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน