ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230307094003667.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิกา[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ]318 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.