ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประกอบโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


.

Attachments:
Download this file (20230315092537315.pdf)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประกอบโครงการสัมมนาเพื[ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุประกอบโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง]96 kB

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.