แผนจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2564 จัดงานมอบรางวัล สปก.ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม


แผนจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2564 จัดงานมอบรางวัล สปก.ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

Attachments:
Download this file (20210503170059904.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2564 จัดงานมอบรางวัล สปก.ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงา[แผนจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2564 จัดงานมอบรางวัล สปก.ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม]35 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน