ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


Attachments:
Download this file (20211119111829682.pdf)ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65[ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65]40 kB
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน