กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และคุ่มือการฝึกอบรมหลัก


กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และคุ่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสหถานประกอบกิจการ โดยวิธีคัดเลือก

Attachments:
Download this file (3874.pdf)กำหนดราคากลาง[กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และคุ่มือการฝึกอบรมหลัก]57 kB
Download this file (9543.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร,คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และคุ่มือการฝึกอบรมหลัก]23 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน