ราคากลางเช่าที่ทำการ ศปข.12


ราคากลางเช่าที่ทำการ  ศปข.12

Attachments:
Download this file (190918155938.PDF)ราคากลางเช่าที่ทำการ ศปข.12[ราคากลางเช่าที่ทำการ ศปข.12]226 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน