ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563


ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

Attachments:
Download this file (190930153428.PDF)ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประ[ราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563]242 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน