ราคากลาง ซื้ออาหารว่าง (ผลไม้หรือของหวานชนิดต่าง ๆ) ปีงบประมาณ 2563


ราคากลาง ซื้ออาหารว่าง (ผลไม้หรือของหวานชนิดต่างๆ) ปีงบประมาณ 2563

Attachments:
Download this file (0286.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[กำหนดราคากลาง ออาหารว่าง (ผลไม้หรือของหวานชนิดต่าง ๆ) ปีงบประมาณ 2563]20 kB
Download this file (1947.pdf)ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน[ร่างขอบเขตของงานซื้ออาหารว่าง (ผลไม้หรือของหวานชนิดต่าง ๆ) ปีงบประมาณ 2563']82 kB

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน